VEDTÆGTER
 
 
      Uddrag af Vedtægter for GAS SERVICE REGISTRERINGEN
    § 1.    
    § 1.1.  Ordningens navn er "GAS SERVICE REGISTRERINGEN"
    § 1.2.  GAS SERVICE REGISTRERINGENS hjemsted er den kommune, hvorfra det til enhver tid værende sekretariat er beliggende. I alle tilfælde kan udvalgsmøderne afholdes andet sted, efter formandens valg.
   
  
§ 1.3. GAS SERVICE REGISTRERINGENS formål er at fremme medlemmernes fælles forretningsmæssige og faglige interesser på gasserviceområdet.
GAS SERVICE REGISTRERINGENS formål søges blandt andet opnået gennem løsning af følgende opgaver:
      § 1.3.1 Som hovedformål at medvirke som aktiv og kvalificeret medspiller på udviklingen af serviceområdet, og fremtidige serviceordninger.
      § 1.3.2  Udvikling og rådgivning af servicemarkedet.
      § 1.3.3  Kursus og uddannelser - behov/krav.
      § 1.3.4  Kalibreringsordningen
      § 1.3.5  Generelle samarbejdsforhold
       
    § 2.    
      § 2.1 GAS SERVICE REGISTRERINGENS ledelse varetages af 3 repræsentanter fra Serviceinstalla­tørerne. Derudover kan Tekniq og DS Håndværk & Industri udpege hver en repræsentant, som observatører.
      § 2.2 Serviceinstallatørerne vælger selv deres repræsen­tanter til bestyrelsen i GAS SERVICE REGISTRERINGEN
      § 2.3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved en årlig ordinær generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, men genvalg kan finde sted. Men i GAS SERVICE REGISTRERINGEN første udvalgs­periode vælges 2 af medlemmerne for en 3-årig periode.
      § 2.4 Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, gældende for en 2-årig periode, men genvalg kan finde sted.
         

 

 

 

Gas Service Registreringen • Sekretariat • Gregersensvej 2 • 2630 Taastrup • Tlf 7220 2505